PERSBERICHT: CARMEN WILLEMS NIEUWE DIRECTEUR TOERISME LIMBURG

Vragen?

Wil u een persreis, foto's of informatie aanvragen dan kan u ook onderstaand formulier invullen.

Voor vragen klik hier

PERSBERICHT: CARMEN WILLEMS NIEUWE DIRECTEUR TOERISME LIMBURG

15 maart 2016| Hasselt

De Raad van Bestuur van Toerisme Limburg vzw heeft vandaag unaniem Carmen Willems aangeduid als nieuwe directeur van Toerisme Limburg vzw. De 47-jarige Carmen Willems volgt Jan Nonneman op die – zoals afgesproken – zijn termijn als directeur ad interim afrondt. “Jan Nonneman werd aangetrokken als transitiemanager en heeft in deze rol een stevige basis gelegd voor de verdere groei van het toerisme in Limburg. We zijn ervan overtuigd dat Carmen de ideale persoon is om Toerisme Limburg de komende jaren verder uit te bouwen tot een duurzame pijler voor de economie van de vrije tijd in onze provincie,” zegt Igor Philtjens, voorzitter Toerisme Limburg en gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed.
 
In het kader van het Strategisch Toeristisch Actie Plan Limburg en het SALK stond Toerisme Limburg begin 2014 voor een grote reorganisatie. De vzw moest evolueren naar een sectorgerichte marketingorganisatie en een duurzame partner in de vrijetijdseconomie in Limburg. Een nieuw werkingsmodel moest de samenwerking met de 44 Limburgse steden en gemeenten en de vele toeristische ondernemers versterken. Tevens werd ook een interne herstructurering doorgevoerd, om de organisatie om te bouwen in functie van het faciliterend samenwerkingsmodel. Jan Nonneman leidde op 24 maanden tijd dit transitietraject in goede banen.
 
Nieuw participatiemodel
Igor Philtjens: “Toerisme Limburg vzw introduceerde een innovatief participatiemodel voor de toeristische sector. Onze publieke en private partners kunnen intekenen op diensten en campagnes en zo genieten van schaalvoordelen. Deze marktgerichte werking verhoogt onze slagkracht beduidend, en komt ten goede aan de hele toeristische sector, profileert Limburg als een sterk toeristisch merk, geeft garanties voor de toekomst én brengt onze provinciale dienstverlening naar een hoger niveau.”
 
Fakkel doorgeven
Zoals afgesproken geeft directeur ad interim Jan Nonneman na 24 maanden de fakkel door aan een nieuwe directeur. De Raad van Bestuur koos na een grondige selectieprocedure, gevoerd door de Accord Group, voor Carmen Willems.
Igor Philtjens: “Een goede keuze. Carmen heeft een ruime ervaring in de culturele en toeristische sector. Ze beschikt over de nodige horizon en kent de brede context van de vrijetijdseconomie”. Carmen Willems zal in de loop van de maand mei haar opdracht aanvatten, in tussentijd wordt een geschikte oplossing gezocht voor het Gallo-Romeins Museum.
Jan Nonneman blijft als extern adviseur aan de vzw Toerisme Limburg verbonden om een vlotte overdracht te garanderen.

Brede ervaring
Carmen Willems (°1968) haalde haar licentiaatsdiploma in de Economische Wetenschappen aan de KUL, en begon haar loopbaan in de bouwsector als Communicatieverantwoordelijke. In 1995 werd zij benoemd tot directeur van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, dat onder haar leiding uitgroeide tot een cultuur-toeristische aantrekkingspool voor de regio en dat vandaag meer dan 150.000 bezoekers per jaar ontvangt. In 2011 werd het Gallo-Romeins Museum verkozen tot “European Museum of the Year”.
Zij intensifieerde eveneens de samenwerking met de regionale logiesverstrekkende en horeca bedrijven zodat het museum in een brede context op de toeristische markt werd geprofileerd.

Missie Toerisme Limburg vzw
“Met publieke en private actoren binnen de vrijetijdseconomie een marktgericht, kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme ontwikkelen en stimuleren. Daarbij streven we naar meerwaarde voor alle toeristische actoren en positioneren we Limburg als een sterk merk en als een onderscheidende toeristische bestemming in het hart van Europa.”