PERSBERICHT: LIMBURG OPNIEUW GROOTSTE STIJGER IN OVERNACHTINGSCIJFERS 2016

Vragen?

Wil u een persreis, foto's of informatie aanvragen dan kan u ook onderstaand formulier invullen.

Voor vragen klik hier

PERSBERICHT: LIMBURG OPNIEUW GROOTSTE STIJGER IN OVERNACHTINGSCIJFERS 2016

PERSBERICHT: 
LIMBURG OPNIEUW GROOTSTE STIJGER IN OVERNACHTINGSCIJFERS 2016

1 mei 2017 | Hasselt

De toeristische sector in Limburg overtreft zelfs recordjaar 2015. Dat bevestigen de cijfers van Toerisme Vlaanderen voor het jaar 2016, die Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts vandaag bekendmaakte. “Met een stijging van 2,6% op het aantal aankomsten noteert Limburg als enige Vlaamse provincie een stijging. Ook qua aantal overnachtingen komt Limburg als sterkste Vlaamse stijger uit de bus en overtreffen we recordjaar 2015. Hiermee gaan we verder op het positieve elan dat zich nu al sinds 2014 aftekent”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed én voorzitter van Toerisme Limburg vzw.
 
Toerisme Vlaanderen baseert zich voor deze cijfers op de voorlopige cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. Uit de eerste analyses blijkt dat Limburg vorig jaar een stijging kende in zowel het aantal aankomsten als het aantal overnachtingen, met respectievelijk 2,6% en 1,9%. Daarmee is Limburg de enige stijgende Vlaamse provincie qua aankomsten en de sterkste Vlaamse stijger qua overnachtingen. Zo overtreft de gastvrije provincie recordjaar 2015 en bestendigt ze de positieve tendens die zich voordoet sinds 2014.
 
Een nieuw recordjaar
Met ruim 4,1 miljoen overnachtingen overtreft Limburg zelfs topjaar 2015. Traditioneel doen vooral de hotels (+2,7%), gastenkamers (+6,8%) en vakantieparken (+2,7%) het bijzonder goed. Samen vertegenwoordigen zij een aandeel van bijna 2/3de van het aantal overnachtingen.
 
“We zijn enorm blij dat we de positieve trend hebben kunnen bestendigen. Let wel: het gaat hier om voorlopige cijfers van FOD. We moeten dus uiteraard voorzichtig blijven in onze conclusies. Bepaalde correcties zijn mogelijk, maar de tendensen en vergelijkingen met andere regio’s staan wel vast. 2015 was met een nooit geziene stijging van +10,5% aankomsten en +9,2% overnachtingen al een recordjaar voor het toerisme in Limburg. Dat we deze cijfers in 2016 hebben kunnen evenaren en zelfs nog overtreffen, ondanks de hevige regenval en overstromingen in mei en juni, is een mooie beloning voor de inspanningen die onze toeristische partners leveren, en bovendien een sterk positief signaal voor onze economie van de vrije tijd. Die is intussen uitgegroeid tot een speerpuntsector voor Limburg. Een sector die heel wat niet-delokaliseerbare jobs oplevert. Jobs die belangrijk zijn voor Limburg”, voegt Igor Philtjens toe.
 
Dichtbijvakantie is trending
De dichtbijvakantie werd voorspeld als één van dé toeristische trends voor 2017. Steeds meer toeristen hebben de neiging om een verblijf dichter bij huis te boeken. Een tendens die zich in 2016 reeds sterk begon af te tekenen, zo blijkt nu uit de cijfers. Wat aankomsten betreft, tekende Limburg een stijging van 3,5% toeristen uit eigen land op. “In totaal zijn ruim 60% van de toeristen die naar Limburg komen Belgen. Limburg is absoluut uitgegroeid tot een populaire dichtbijbestemming”, aldus Igor Philtjens.
 
365-dagen toerisme
Limburg kende een sterke start in 2016. Voor de eerste drie maanden van vorig jaar noteerde de provincie een opvallende stijging in het aantal aankomsten en overnachtingen. Ook tijdens de wintermaanden in het laagseizoen lijken de toeristen Limburg dus meer en meer te vinden.
 
De hevige regenval en overstromingen in april, mei en juni hebben echter een lichte daling voor het verblijfstoerisme  in Limburg tot gevolg gehad. Een verlies dat de sector opnieuw wist te compenseren in de zomer en herfst. Igor Philtjens: “Na de wateroverlast heeft de sector zich gelukkig snel weten te herstellen, waardoor we niet alleen in de zomermaanden, maar ook tijdens de nazomer opnieuw een stijging vaststellen. Hieruit blijkt dat de inzet op seizoensspreiding – om ervoor te zorgen dat we meer toeristen aantrekken verspreid over het hele jaar – de moeite loont. We promoten Limburg als een bestemming waar het hele jaar door wat te beleven valt.”
 
Verder faciliteren, een continu proces
“We mogen nu niet blijven stilzitten”, zegt Igor Philtjens. “Deze cijfers bevestigen voor ons opnieuw om op de ingeslagen weg verder te gaan. Wij moeten als overheid verder blijven faciliteren, zodat ondernemers kunnen ondernemen en voor tewerkstelling zorgen. Toerisme Limburg zet naast promotie verder in op de installatie van nieuwe belevingselementen op het fietsroutenetwerk, de creatie van samenwerkingsplatforms tussen de gemeenten en ondernemers en de professionalisering van de sector via onder meer haar rol als kenniscentrum. We willen blijven investeren in de mensen die dagelijks met onze toerist in contact komen. Zo organiseren we op dinsdag 9 mei het Limburgs Toerisme Congres voor onze toeristische partners met als thema Gastvrijheid /Altijd Welkom. Via dit congres en praktische workshops willen we onze partners naar een nog hoger niveau tillen, zodat we Limburg op de kaart kunnen blijven zetten als ideale, gastvrije dichtbijbestemming. Want een toerist die zich gastvrij onthaald voelt, is een toerist die terugkomt. En elke toerist extra is belangrijk voor de economie van de vrije tijd”, besluit Igor Philtjens.
 
 
EINDE PERSBERICHT
Info: Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3 in 3500 Hasselt, + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.bewww.toerismelimburg.be
 

NIET VOOR PUBLICATIE
Perscontact Toerisme Limburg vzw: Leentje Verlinden, mobiel + 32 478 91 91 46, leentje.verlinden@limburg.be
 
Missie Toerisme Limburg vzw
Met publieke en private actoren binnen de vrijetijdseconomie een marktgericht, kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme ontwikkelen en stimuleren. Daarbij streven we naar meerwaarde voor alle toeristische actoren en positioneren we Limburg als een sterk merk en als een onderscheidende toeristische bestemming in het hart van Europa.